Dokumenty

Amazing Americas posiada wszystkie potrzebne pozwolenia, wpisy i gwarancje ubezpieczeniowe, niezbędne do prowadzenia działalności organizatora turystyki.

  • Gwarancja Ubezpieczeniowa 2023/2024
    Dokument PDF
  • Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
    Dokument PDF